Hiša učenosti LOG-UM

01 421 04 84 | 040 35 26 35 | 041 34 66 34 [dežurni telefon]

info@log-um.org

Učna pomoč

Inštrukcije za osnovne šole, srednje strokovne šole, gimnazije in fakultete

Nudimo inštrukcije iz različnih predmetov ter priprave na vse vrste izpitov za osnovnošolce, dijake srednjih šol in gimnazij, odrasle, ki se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ter študente.

Inštrukcije so namenjene vsem, ki želijo popraviti ali izboljšati oceno, utrditi posamezno učno snov ali se pripraviti na izpit.

Specializirani smo za disleksijo, diskalkulijo, disgrafijo ter motnje koncentracije in pozornosti.

Inštrukcije za osnovne šole, srednje strokovne šole in gimnazije

 • matematika,

 • fizika,

 • kemija,

 • biologija,

 • slovenščina,

 • angleščina,

 • nemščina,

 • italijanščina,

 • francoščina,

 • španščina,

 • ruščina,

 • geografija,

 • zgodovina,

 • psihologija,

 • informatika,

 • ekonomija,

 • gospodarsko poslovanje,

 • poslovna matematika,

 • statistika,

 • biotehnologija.

Pripravimo vas na pisna in ustna preverjanja znanja, popravljanje negativnih ocen, izpite, popravne izpite, splošno in poklicno maturo.

Po potrebi nudimo tudi pomoč iz drugih strokovnih predmetov. Če potrebujete pomoč iz predmeta, ki ga ni na seznamu, stopite v stik z nami in preverili bomo, ali vam lahko pomagamo.

Inštrukcije za fakultete

 • matematika,

 • fizika,

 • kemija,

 • biologija,

 • poslovna matematika,

 • statistika.

Pripravimo vas na kolokvije, pisne in ustne izpite ter vam pomagamo pri seminarskih nalogah.

© 2021 Hiša učenosti LOG-UM