Hiša učenosti LOG-UM

01 421 04 84 | 040 35 26 35 | 041 34 66 34 [dežurni telefon]

info@log-um.org

Učne strategije

Pri učenju si, tako kot pri vsakem delu, postavimo pet izhodišč:
“Kdo? Kdaj? Kako? Kje? Zakaj?”

 • Kdo je tisti, ki naj se uči?

 • Kdaj naj se učim?

 • Kako naj se učim in pripravim na test?

 • Kje naj se učim?

 • Zakaj naj se učim?

Tečaj “Naučim se učiti”

Kaj?
Individualni tečaj “Naučim se učiti”, kjer se naučimo strategij za samostojno, kreativno in učinkovito učenje.

Zakaj?
Ker je najpomembneje naučiti se učiti in ker vsakdo lahko izboljša svoje učne metode in navade ter se z veseljem uči.

Kako?
Udeleženec bo analiziral svoje učenje, učne metode in navade ter izpitne spretnosti. Zastavil si bo konkretne cilje, ki jih želi doseči, in načrt akcije za izvedbo. Največ časa bo posvečal dejavnostim in tehnikam, ki naredijo naše učenje aktivnejše, kreativnejše in zabavnejše. Naučil se bo načrtovati čas in učenje. Ugotovil bo, kako pomembna je priprava na učenje, in ustvarjal bo pozitivno študijsko okolje. Sprostitvene tehnike, ki jih bo osvojil, mu bodo pomagale pred in med učenjem, predvsem pa ob testih in izpitih, da bo lažje premagal strah in stres. Udeleženec se bo poučil o učnih tipih, na podlagi testa ugotovil lastni učni tip in tako bolje razumel pomnjenje. Učil se bo pravilno izdelati in uporabljati miselne vzorce ter spominske kartice. Vadil bo aktivno učenje in tehnike za izboljšanje spomina. Posebno pozornost bo namenil tehniki, kako izdelati in uporabljati zapiske.

Povzetek

 • S pomočjo testa bo udeleženec analiziral svoje učenje, učne metode in navade ter izpitne navade in jih skušal izboljšati,

 • določil bo konkretne učne cilje in pot za njihovo doseganje,

 • učil se bo načrtovati čas in učenje,

 • pri učenju doma bo ustvarjal pozitivno študijsko okolje,

 • naučil se bo sprostitvenih tehnik, ki mu bodo pomagale pri učenju,

 • s testom bo prepoznal svoj prevladujoči učni tip in bolje razumeval pomnjenje,

 • naučil se bo pravilno izdelati in uporabljati miselne vzorce in spominske kartice,

 • naučil se bo ostalih dejavnosti, da bo njegovo učenje postalo kreativno, aktivno, zabavno in učinkovito,

 • učil se bo tehnik za izboljšanje spomina,

 • vadil bo oblikovanje zapiskov in njihovo uporabo.

© 2021 Hiša učenosti LOG-UM